MENU

Finance Department
Photo Name Designation Tel Fax Email
Suhaida binti Halim Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 suhaida@mdptk.gov.my
Siti Solehan binti Norashid Penolong Akautan W27 04-7901204 04-7866639 sitisolehan@mdptk.gov.my
Ku Nor Atiekha binti Ku Puteh Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 kunoratiekha@mdptk.gov.my
Mohd Zuki bin Abd Majid Pembantu Tadbir N17 04-7866328 04-7866639 zuki@mdptk.gov.my
One Stop Center Department
Photo Name Designation Tel Fax Email
en_fadzlan Fadzlan bin Mhd Sa'ad Pegawai Perancang Bandar & Desa J41 04-7866328 04-7866639 fadzlan@mdptk.gov.my
Fadzilah binti Din Penolong Jurutera 04-7866328 04-7866639 fadzilah@mdptk.gov.my
Ahmad Nazir bin Aziz Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 ahmadnazir@mdptk.gov.my
Urban Planning Department
Photo Name Designation Tel Fax Email
Mohd Syahmi bin Mohd Jasmee Penolong Pegawai Perancang JA29 04-7866328 04-7866639 mohdsyahmi@mdptk.gov.my
Nur Aishah Binti Ishak Penolong Pegawai Perancang Bandar 04-7901202 04-7866639 nuraishah@mdptk.gov.my
Norisah binti Md Isa Juruteknik Perancang J17 04-7866328 04-7866639 norisah@mdptk.gov.my