MENU

MAKLUMAT AHLI MAJLIS PBT NEGERI KEDAH DARUL AMAN BAGI PENGGAL 2017 - 2018

MAJLIS DAERAH PADANG TERAP

BIL.

NAMA

PEKERJAAN/
JAWATAN

PARTI
DIWAKILI

1.

Tuan Fathullah Suhaimi bin Haji Ismail, AMK., AMN., BCK.

Yang Dipertua Majlis Daerah Padang Terap

Ex- Officio

2.

YM Ku Mohd Lafdzi bin Ku Ismail, BCK., PJK.

Tim. Pengarah JPBD Negeri Kedah

Ex- Officio

3.

Encik Rohaizi bin Hashim

Jurutera JKR Daerah Padang Terap

Ex- Officio

4.

 

Tuan Ir. Mohamad Suaimi bin Ramli

 

Jurutera JPS Daerah Kubang Pasu/Padang Terap

Ex- Officio

5.

DSP Ahmad Nasir bin Jaafar

Ketua Polis Daerah Padang Terap

Ex- Officio

6.

Puan Dr. Latifah binti A. Rahman

Pegawai Kesihatan Daerah Padang Terap Ex- Officio

7.

Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Lateh bin Haji Mohd. Saman, DSDK., SDK., BKM., PJK.

Pesara

UMNO

8.

Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Hamid bin Ahmad, DIMP., BKM., PJB., PJK.

Pesara

UMNO

9.

Puan Hajah Che Arpah binti Ariffin, SDK., AMK., AMN., PJK., JP.

Pesara

UMNO

10.

Tuan Haji Hassan bin Ahmad, AMN., BKM., PJB., PJK.

Pesara

UMNO

11.

Encik Loh Nee Chit

Berniaga

MCA

12.

Encik Lee Kok Chong

Berniaga MCA

13.

Encik Teh Kok Haw, AMK., BKM.

Berniaga

GERAKAN

14.

Tuan Haji Badrol Hisham bin Mohd. Rejab, AMK., BKM., PJK.

Pengarah Urusan Syarikat

UMNO

15.

Encik Ruslan bin Abdul Rahman, AMK., BKM., PJK.

Kontraktor

UMNO

16.

Tuan Haji Che Bahdun bin Rashid, AMK., PPN., PJK.

Pesara

UMNO

17.

Encik Norman bin Hassan Ludin, PJK.

Berniaga

Persatuan Penjaja

18.

Encik Achey a/l Endin Chum, BKM., PJK.

Sendiri

UMNO

19.

Tuan Haji Syed Mohd. Azni bin Syed Omar, AMK., AMN., BKM., PJK.

Pesara

UMNO

20.

Encik Jeferisam bin Nayan

Berniaga

UMNO

21.

Encik Zulkifli bin Abd. Rahman

Kontraktor

UMNO

22.

Encik Mahmad Subri bin Haji Kassim, PJK.

Kontraktor

UMNO

23.

Encik Zaidi bin Abdullah, PJK.

Kontraktor

Belia

24.

Encik Mohamad Nizam bin Wahab, PJK.

Kontraktor

UMNO