MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2017

Perkhidmatan Online

BULAN
Jan Feb Mac Apr Mei Jun
E-Bayaran 15 12 8 10 3 5
E-Aduan  1 0 0 2 0 0
OSC Online 2 0 0 0 1 0
E-Semak 560 311 409 389 243 267
Aduan Sisa 2 5 1 0 4 3

 

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2017

Perkhidmatan Online

BULAN
Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
E-Bayaran 20 9 4 6 1 9
E-Aduan  0 1 0 0 1 0
OSC Online 1 2 0 0 2 1
E-Semak 690 532 299 193 228 418
Aduan Sisa 7 1 0 5 3 1

* Bilangan transaksi akan dikemaskini pada awal bulan selepas bulan semasa.