MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2018

Perkhidmatan Online

BULAN
Jan Feb Mac Apr Mei Jun
E-Bayaran 46 54 38 17 29 12
E-Aduan  1 0 0 2 2 1
OSC Online 1 6 5 4 3 2
E-Semak 569 459 531 249 479 331
Aduan Sisa 1 0 1 3 0 0

 

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2018

Perkhidmatan Online

BULAN
Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
E-Bayaran 23 46 19 32 14 29
E-Aduan  1 3 1 0 0 3
OSC Online 3 0 1 2 3 2
E-Semak 478 524 338 298 258 367
Aduan Sisa 1 1 0 1 0 0