MENU

Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohd Zamri bin Yahaya Pembantu Operasi N11 04-7866328 04-7866639 mohdzamri@mdptk.gov.my
Abu Hanifah bin Saugelail Penghantar Notis N11 04-7866328 04-7866639 abuhanifah@mdptk.gov.my
Jamaludin bin Harun Pemandu Kenderaan H11 04-7866328 04-7866639 jamaluddin@mdptk.gov.my
Syahril bin Baharum Pemandu Kenderaan H11 04-7866328 04-7866639 syahril@mdptk.gov.my
Roslina binti Abd. Rahim Pembantu Tadbir N22 04-7866328 04-7866639 roslina@mdptk.gov.my
Ruhana binti Zulkifli Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 ruhana@mdptk.gov.my
Suhaida binti Halim Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 suhaida@mdptk.gov.my
Jabatan Kesihatan Persekitaran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohamad Nazri bin Ahmad Pegawai Kesihatan Persekitaran U44 04-7901205 04-7866639 nazriahmad@mdptk.gov.my
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Nur Hazirah bt Zolkifli Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 nurhazirah@mdptk.gov.my
Siti Solehan binti Norashid Penolong Akautan W32 04-7901204 04-7866639 sitisolehan@mdptk.gov.my