MENU

MAKLUMAT AHLI-AHLI MAJLIS PBT NEGERI KEDAH DARUL AMAN BAGI PENGGAL 2020 - 2021

MAJLIS DAERAH PADANG TERAP

BIL.

NAMA

PEKERJAAN/
JAWATAN

PARTI
DIWAKILI

1.

Tuan Fathullah Suhaimi bin Haji Ismail, AMK., AMN., BCK.

Yang Dipertua Majlis Daerah Padang Terap

Pengerusi

2.

Puan Balkhis binti Abu Bakar, BCK.

Pentadbir Tanah Padang Terap

Ex- Officio

3. Encik Mawardi bin Said. Pegawai PlanMalaysia@Kedah Ex - Officio

4.

Encik Rohaizi bin Hashim.

Jurutera JKR Daerah Padang Terap/Pokok Sena

Ex- Officio

5.

Tuan Ir. Mohamad Ayub bin Ishak.

 

Jurutera JPS Daerah Kubang Pasu/Padang Terap

Ex- Officio

6.

Tuan Syed Fadzil bin Syed Embun, PPN., BKM., PJPN.

Pesara

PH

7.

Puan Laily Suraya binti Md Ja'yah.

Pengurus Perniagaan

PH

8.

Encik Ahmad Fudzi bin Lebai Salleh.

Pesara

PH

9.

Encik Hashim bin Idris.

Pesara

PH

10.

Encik Tahar bin Hussin.

 

PH

11.

Encik Wichit a/l Soowan.

Pengurus Perniagaan PH

12.

Encik Mohamad Bakhari bin Md Isa

 

PH

13.

Encik Rushdi bin Abdullah

 

PH

14.

Encik Kim Fong a/l Kiat

 

PH

15.

Encik Ahmad Munir bin Zakaria

 

PH