MENU

VISI

"Menjadi Sebuah Majlis Daerah Yang Unggul Melalui Transformasi Bersepadu Menjelang 2017" .

 

MISI

Memacu Kecemerlangan Organissasi Yang Berkualiti, Inovatif, Responsif Serta Komited Kepada Pembangunan Lestari Dan Mapan Dalam Mewujudkan Perbandaran Dan Komuniti Aman Makmur.