MENU

VISI

"Menjadi Sebuah Majlis Daerah Yang Unggul Melalui Transformasi Bersepadu Menjelang 2017" .

 

MISI

Bertanggungjawab memenuhi harapan penduduk dan stakeholder secara cekap dan berkesan dengan :-

  • Membina organisasi yang berprestasi tinggi, cekap dan mesra pelanggan
  • Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap dan perkhidmatan yang berkualiti
  • Memupuk persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersial dan eko - pelancongan yang semakin berkembang maju
  • Membentuk dasar dan kerja pembangunan yang sesuai untuk kehidupan yang bersih, indah, selamat dan sejahtera ; dan ;
  • Mengamalkan tahap tadbir urus dan masyarakat berintegriti.