MENU
 • Memantapkan jentera pentadbiran Majlis dari produktiviti yang berkualiti.
 • Mengukuhkan kewangan Majlis.
 • Memperkemaskan perundangan Majlis.
 • Memberi perhatian khas kepada aspek-aspek kebajikan dan keistimewaan kepada kakitangan.
 • Mewujudkan peluang-peluang dan ruang-ruang penglibatan masyarakat dalam aktiviti sosio-ekonomi.
 • Merancang semula pembangunan Bandar dan Luar Bandar dengan lebih konprehensif untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
 • Mewujudkan jalinan perhubungan yang berkesan antara Majlis dan masyarakat
 • Menggalakkan pertumbuhan sektor industri, perumahan dan perniagaan oleh pihak swasta dengan memberi perkhidmatan yang cekap
 • Membangunkan pusat-pusat rekreasi untuk kemudahan masyarakat setempat dan para pelancong.
 • Mewujudkan suasana persekitaran yang bersih dan indah di seluruh kawasan
 • Mempertingkatkan lagi pembangunan masyarakat yang harmoni dan bahagia