MENU

Untuk makluman, mulai 02 Mac 2014 Majlis Daerah Padang Terap akan berpindah/beroperasi sepenuhnya

di Kompleks Pejabat Daerah, Pejabat Tanah & Majlis Daerah Padang Terap, Bukit Gedung.

Pelanggan yang ingin berurusan, boleh merujuk terus ke pejabat kami di sana.

Sekian, terima kasih.