MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2018

Perkhidmatan Online

BULAN
Jan Feb Mac Apr Mei Jun
E-Bayaran 46 54 38 17 29 12
E-Aduan  1 0 0 2 2 1
OSC Online 1 6 5 4 3 2
E-Semak 569 459 531 249 479 331
Aduan Sisa 1 0 1 3 0 0

 

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2018

Perkhidmatan Online

BULAN
Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
E-Bayaran 23 0 0 0 0 0
E-Aduan  1 0 0 0 0 0
OSC Online 3 0 0 0 0 0
E-Semak 478 0 0 0 0 0
Aduan Sisa 1 0 0 0 0 0

 

* Bilangan transaksi akan dikemaskini pada awal bulan selepas bulan semasa.