MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2018

Perkhidmatan Online

BULAN
Jan Feb Mac Apr Mei Jun
E-Bayaran 46 54 38 0 0 0
E-Aduan  1 0 0 0 0 0
OSC Online 1 6 5 0 0 0
E-Semak 569 459 531 0 0 0
Aduan Sisa 1 0 1 0 0 0

 

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2018

Perkhidmatan Online

BULAN
Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
E-Bayaran 0 0 0 0 0 0
E-Aduan  0 0 0 0 0 0
OSC Online 0 0 0 0 0 0
E-Semak 0 0 0 0 0 0
Aduan Sisa 0 0 0 0 0 0

 

* Bilangan transaksi akan dikemaskini pada awal bulan selepas bulan semasa.