MENU

EMPANGAN PEDU & EMPANGAN AHNING

Empangan Pedu dibina dalam tahun 1969 di bawah Skim Rancangan Pengairan Muda bertujuan untuk memberi air pengairan ke Kawasan Muda seluas 96,000 hektar bagi membolehkan tanaman padi dua kali setahun dijalankan. Manakala Empangan Ahning dibina pada tahun 1989 oleh Jabatan Kerja Raya dengan tujuan utama untuk pembekalan air domestik dan industri.

Kepada pengunjung yang ingin memasuki kawasan empangan ini perlulah mendapat kebenaran daripada pihak MADA.

LOKASI :

Empangan Ahning : 20.45 km dari Bandar Kuala Nerang Tasik Ahning melaului Jalan Kuala Nerang - Durian  Burung

Empangan Pedu    : 20.85 km dari Bandar Kuala Nerang ke Empangan Pedu melalui Jalan Kuala Nerang - Pedu

 

MAKLUMAT LANJUT : 

MADA Negeri Kedah @ http://www.mada.gov.my/orang-awam/infrastruktur/empangan/