MENU
 • Undang-Undang Kecil Taman Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah
 • Undang-Undang Kecil Iklan ( Penguasa-Penguasa Tempatan ) Negeri Kedah 1982 ( KPU 2/20.1.1983 )
 • Undang-Undang Kecil Berkompaun Kesalahan-Kesalahan PBT Negeri Kedah, 1983. (KPU 10/29.91983 )
 • Undang-Undang Kecil Penjaja PBT Negeri Kedah 1983. ( KPU 10/29.9.1983 )
 • Undang-Undang Kecil Berhubung dengan Peraturan Perniagaan dan Perusahaan PBT Negeri Kedah 1985. ( KPU 1/Bertarikh 12.3.1987 )
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran PBT Negeri Kedah 1983 (KPU 10/29.9.198)
 • Undang - Undang Kecil Pengendali Makanan
 • Undang - Undang Kecil ( Mengkompaun Kesalahan )
 • Undang - Undang Kecil Taman
 • Undang - Undang Kecil Iklan
 • Undang - Undang Kecil Kebersihan Persekitaran Awam
 • Undang - Undang Kecil Gunting Rambut dan Pendandan Rambut
 • Undang - Undang - Undang Kecil Stor Kayu