MENU
Senarai Undang-Undang Kecil 
Majlis Daerah Padang Terap
 
Bil Undang-Undang Kecil Tarikh Warta Catatan
1. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) PBT Negeri Kedah 1983. 01.02.1983 K.P.U. 5
2. Undang-undang Kecil Iklan (Penguasa-penguasa Tempatan) 1982. 20.02.1983 K.P.U. 2
3. Undang-undang Kecil Penjaja (PBT) Negeri Kedah 1983. 29.09.1983 K.P.U. 10
4. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (PBT) Negeri Kedah 1983. 01.03.1984 K.P.U. 3
5. Undang-undang Kecil Perlesenan, Perdagangan, Perniagaan dan Perusahaan (PBT) Negeri Kedah 1985. 12.03.1987 K.P.U. 1
6. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Padang Terap) 2007. 01.02.2007 K.P.U. 3
7. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2007. 05.07.2007 K.P.U. 6
8. Undang-undang Kecil (Tanam) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Pindaan) 2007. 25.10.2007 K.P.U. 10
9. Undang-undang Kecil Kerja tanah (Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 2016. 13.04.2017 K.P.U. 6