MENU

MAJLIS DAERAH PADANG TERAP

SENARAI GERAI KOSONG TERKINI

BIL

NAMA ARKED

NO GERAI

KADAR

1

ARKED BAKAWALI

1. NO 109, ARKED BAKAWALI

       105.00

 

 

 

 

2

KOMPLEKS

PEKAN SELASA

1.  NO 15 A & B, TINGKAT 1, KOMPLEKS PEKAN           SELASA

       220.00

 

 

2. NO T1-2, KOMPLEKS PEKAN SELASA

       200.00

 

 

3. NO T1-9, KOMPLEKS PEKAN SELASA

       240.00

 

 

4. NO T1-10,KOMPLEKS PEKAN SELASA

       250.00

 

 

5. NO T1-11,KOMPLEKS PEKAN SELASA

       100.00

 

 

6. NO 1-13, KOMPLEKS PEKAN SELASA

       200.00

 

 

7. NO T1-16,KOMPLEKS PEKAN SELASA

       110.00

 

 

8. NO T1- 21,  KOMPLEKS PEKAN SELASA.

       110.00

 

 

9. T2-7, KOMPLEKS PEKAN SELASA

       260.00

 

 

10.  NO T2- 8,  KOMPLEKS PEKAN SELASA.

       260.00

 

 

11.  NO T2-9,  KOMPLEKS PEKAN SELASA.

       120.00

 

 

 

 

3

KOMPLEKS

MARSAWA

1.  NO 16, KOMPLEKS MARSAWA.

          60.00

 

 

2.  NO 17, KOMPLEKS MARSAWA.

       170.00

 

 

3.  NO 18, KOMPLEKS MARSAWA.

       160.00

 

 

4.  NO 21, KOMPLEKS MARSAWA.

       160.00

 

 

5.  NO 22, KOMPLEKS MARSAWA.

       160.00

 

 

6.  NO 23, KOMPLEKS MARSAWA.

       160.00

 

 

7.  NO 24, KOMPLEKS MARSAWA.

       170.00

 

 

8. NO 25, KOMPLEKS MARSAWA.

          60.00

 

 

9. NO 26, KOMPLEKS MARSAWA

          60.00

 

 

 

 

4

KOMPLEKS

1. NO 12, KOMPLEKS ANGSANA

       100.00

 

ANGSANA

2.  NO 22, KOMPLEKS ANGSANA

       180.00

 

 

3.  NO 24, KOMPLEKS ANGSANA

       180.00

 

 

4.  NO T1-1, KOMPLEKS ANGSANA

       160.00

 

 

5. NO T1-4, KOMPLEKS  ANGSANA

       160.00

 

 

6. NO T1-5, KOMPLEKS  ANGSANA

       160.00

 

 

7. NO.T1-7 KOMPLEKS ANGSANA

160.00

 

 

8.  NO T1-9,  KOMPLEKS ANGSANA

       160.00

 

 

9.  NO. T1- 12,  KOMPLEKS ANGSANA

       350.00

 

 

10.  NO. T1- 13,  KOMPLEKS ANGSANA

       350.00

 

 

11. NO. T1- 17,  KOMPLEKS ANGSANA

       150.00

 

 

12.  NO. T1- 21,  KOMPLEKS ANGSANA

       150.00

 

 

13.  NO. T1- 23,  KOMPLEKS ANGSANA

       150.00

 

 

14.  NO.T2- 2,  KOMPLEKS ANGSANA

       360.00

 

 

15.  NO.T2- 3,  KOMPLEKS ANGSANA

       360.00

 

 

16.  NO.T2- 4,  KOMPLEKS ANGSANA

       360.00

 

 

17.  NO.T2- 5,  KOMPLEKS ANGSANA

       320.00

 

 

18.  NO.T2- 6,  KOMPLEKS ANGSANA

       320.00

 

 

 

 

5

RUMAH SEMBELIH

1.  NO 1, RUMAH SEMBELIH,JLN PADANG SANAI

          60.00

 

 

2.  NO 2, RUMAH SEMBELIH,JLN PADANG SANAI

          60.00

 

 

3.  NO 3, RUMAH SEMBELIH,JLN PADANG SANAI

          60.00

 

 

4.  NO 4, RUMAH SEMBELIH,JLN PADANG SANAI

          60.00

 

 

5.  NO 6, RUMAH SEMBELIH,JLN PADANG SANAI

          60.00

 

 

 

 

6

GERAI PERIK

1.  NO 1, GERAI PERIK.

       100.00

 

 

2.  NO 2, GERAI PERIK.

       100.00

 

 

 

 

7

HADAPAN STESEN BAS

1. NO 2, MEDAN HADAPAN STESEN BAS

       150.00

 

 

2. NO 6, MEDAN HADAPAN STESEN BAS

       150.00