MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2020

Perkhidmatan Online

BULAN
Jan Feb Mac Apr Mei Jun
E-Bayaran 43 78 27 9 29 38
E-Aduan  0 0 0 0 0 0
OSC Online 2 4 2 0 3 1
E-Semak 754 643 349 53 160 280
Aduan Sisa 0 0 0 0 0 0

 

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2020

Perkhidmatan Online

BULAN
Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
E-Bayaran 67 24 9 5 17 10
E-Aduan  0 0 0 0 0 0
OSC Online 5 4 10 3 4 3
E-Semak 445 245 140 220 258 110
Aduan Sisa 0 0 0 0 0 0